Referinte

Sistemul de management al calitatii

  • AMCO OTOPENI detine Certificatul nr 240 pentru Sistemul de Management al Calitatii conform cu ISO 9001:2000 ; Prima editie 12 04 2001.
  • Autorizatia nr 0001014 pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase nr 001/-001/941
  • Certificat de conformitate pentru indeplinirea cerintelor pentru echipamente sub presiune transportabile, robinete GPL

Certificate de inregistrare

•  Certificat de inregistrare marca nr. 38423 emis de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.

•  Certificat de inregistrare seria B nr 1260194 emis de Oficiul National al Registrului Comertului

- cod unic de inregistrare 1574869

- numar de ordine in registrul comertului J23/2202/25.10.2002

• Certificat de inregistrare a valorilor mobiliare emis de Oficiul pentru Evidenta Valorilor Mobiliare din cadrul CNVM

- pozitia in registrul OEVM 1918 din 25 04 1997

- codul CNVM al actiunilor 19186

Patrimoniul brevetelor de inventii

•  domeniul aplicatiilor in metalurgie : 4 inventii

•  domeniul echipamentelor de protectie : 2 inventii

•  domeniul automatizarilor industriale : 37 inventii

•  domeniul recuperarii metalelor pretioase: 10 inventii

Introducerea pe piata a produselor

1. Produsele sunt insotite la livrare de Declaratia de conformitate

2. Legislatia pe domeniile reglementate conform actelor normative nationale specifice, respecta reglementarile comunitare:

•  HG 119/2004 corespondenta Directiva comunitara 98/37/CE Masini industriale

•  HG 584/2004 corespondenta Directiva comunitara 97/23/CE Echipamente sub presiune

•  HG 453/2003 corespondenta Directiva comunitara 90/396/CE Aparate cu combustibili gazosi

•  HG 752/2004 corespondenta Directiva comunitara 94/9/CE Echipamente si sisteme de protectie in medii potential explosive

•  HG 457/2003 corespondenta Directiva comunitara 73/23/CEE Echipamente de joasa tensiune

•  HG 497/2003 corespondenta Directiva comunitara 89/336/CEE Compatibilitate electromagnetica