Selectare aplicatie

Aplicatiile tehnice ce pot fi rezolvate cu produse marca AMCO OTOPENI,se regasesc in principal in activitatile din economia nationala clasificate conform CAEN Rev 2.

CAEN 20 Fabricarea substantelor si a produselor chimice

CAEN 22 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice

CAEN 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

CAEN 24 Industria metalurgica

CAEN 25 Industria constructiilor metalice

CAEN 27 Fabricarea echipamentelor electrice

CAEN 28 Alte activitati industriale n.c.a

CAEN 35 Productia si furnizarea de energie electrica si termica gaze,apa calda si aer conditionat

CAEN 36 Captarea, tratarea si distributia apei

CAEN 43 Lucrari speciale de constructii

Produsele marca AMCO OTOPENI sunt folosite in activitati industriale clasificate dupa NACE Rev2 in Comunitatea Europeana versiunea nationala CAEN Rev.2

Principalele activitati specifice deservite :

- Industria metalurgica CAEN24.

- Productia si furnizarea de energie electrica si termica ,gaze apa si aer conditionat CAEN 35.

- Lucrari speciale de constructii CAEN 43

- Principalele alte activitati industriale deservite sunt cele clasificate in CAEN 20,22,23,25,27,28,35.

 

 

Activitati din diviziunea CAEN 24

Activitati din diviziunile CAEN 35 si 43

Activitati din diviziunile CAEN 20,22,23,24,25,27,35,36

Activitati din clasa CAEN 2441